window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-79953711-1');

DreamStation BiPAP autoSV

SKU: EUX900S15
PHILIPS

Cechy produktu:

Urządzenie przeznaczone dla pacjentów cierpiących na zaburzenia oddychania, takie jak: CSR, CSA, bezdech mieszany i bezdech obturacyjny połączony z centralnym.

DreamStation BiPAP autoSV

Docelowa grupa pacjentów

Złożone formy zaburzeń oddychania, takie jak: CSR, CSA, bezdech mieszany i bezdech obturacyjny połączony z centralnym

 

Algorytm i technologia

 •  Zaawansowany system wykrywania zaburzeń oddychania (CA vs OA, oddychanie okresowe [PB], spłycenia, ograniczenie przepływu, chrapanie)
 • Automatyczny EPAP (możliwośc ustawienia)
 • Automatyczny system wspomagania ciśnieniowego
 • Automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych (możliwość ustawienia)
 • Automatycznie obliczany docelowy szczytowy przepływ
 • Cyfrowy system AutoTRAK
 • System kontroli wilgotności System One (SOHC)
 • System kompensacji oporów maski System One (SORC)
 • Bi-Flex
 • Podgrzewany przewód elastyczny (opcja dodatkowa)

 

Ustawienia

 •  Ciśnienie EPAP (min. i maks.)
 • Wspomaganie ciśnieniowe (min. i maks.)
 • Automatyczny system czestości oddechów kontrolowanych (automatyczny lub ustawiony od 0 do 30 BPM)
 • Poziom funkcji Flex
 • SOHC: 7-%-95% wilgotności względnej (w wybranym trybie)
 • SORC (opcja dodatkowa): X1-X5

 

Zobacz pełną specyfikację urządzenia - DreamStation BiPAP auto SV ulotka

EUX900S15

Opis

Zapytaj o produkt