window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-79953711-1');

Zasady refundacji

Leczenie bezdechu sennego metodą PAP podlega refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Oznacza to, że jeśli jesteś ubezpieczony w NFZ, możesz ubiegać się o dofinansowanie sprzętu medycznego niezbędnego dla Twojej terapii.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, obowiązującym od 13 listopada 2023 r. refundacja na sprzęt do terapii bezdechu sennego zostanie podzielona na dwie części:

 • Refundację na aparat CPAP do leczenia bezdechu sennego, przyznawaną raz na 5 lat w wysokości 1890 zł lub 2100 zł*
 • Refundację na maskę CPAP do leczenia bezdechu sennego, przyznawaną raz na 6 miesięcy w wysokości 180 zł lub 200 zł**


*Refundacja na aparat CPAP do leczenia bezdechu sennego (kod refundacji: U.02.01 "Aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego") przyznawana jest w wysokości 90% limitu refundacyjnego w wysokości 2100 zł dla osób dorosłych (co oznacza konieczność dopłaty 10% kwoty) oraz 100% dla dzieci poniżej 18 roku życia (0% dopłaty). Gdy cena wybranego aparatu przekracza wysokość powyższego limitu, należy dopłacić jedynie różnicę między ceną brutto, a kwotą refundacji. Dla podstawowych modeli aparatów CPAP wiąże się to zatem z wydatkiem od 210 zł.
 

Zlecenie refundacyjne na aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego możesz otrzymać od lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie:

chorób płuc lub chorób płuc dzieci

- chorób płuc dzieci

- fizjoterapii

- ftyzjatrii

- ftyzjatrii dziecięcej

- geriatrii

- kardiologii

- laryngologii

- neurologii

- rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji

w chorobach narządu ruchu

**Refundacja na maskę CPAP do leczenia bezdechu sennego (kod refundacji: U.02.02 "Maska do aparatu do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego") przyznawana jest w wysokości 90% limitu refundacyjnego w wysokości 200 zł dla osób dorosłych (co oznacza konieczność dopłaty 10% kwoty) oraz 100% dla dzieci poniżej 18 roku życia (0% dopłaty). Gdy cena wybranej maski przekracza wysokość powyższego limitu, należy dopłacić jedynie różnicę między ceną brutto, a kwotą refundacji. Dla podstawowych modeli masek wiąże się to zatem z wydatkiem od 20 zł.

Zlecenie refundacyjne na maskę do aparatu do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego możesz otrzymać od lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie:
 

 • chorób płuc lub chorób płuc dzieci
 • - chorób płuc dzieci
 • - chorób wewnętrznych
 • - fizjoterapii
 • - ftyzjatrii
 • - ftyzjatrii dziecięcej
 • - geriatrii
 • - opieki paliatywnej i hospicyjnej
 • - kardiologii
 • - laryngologii
 • - medycyny rodzinnej
 • - neurologii
 • - pediatrii
 • - podstawowej opieki zdrowotnej
 • - rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu