window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-79953711-1');

Jakie są skutki nieleczonego bezdechu?

Jakie są skutki nieleczonego bezdechu?

Dostępnych jest wiele możliwości. Podjęcie niektórych prostych działań może pomóc w złagodzeniu objawów OBS, np.:

• Zmniejszenie wagi ciała

• Unikanie spożywania alkoholu w godzinach wieczornych

• Spanie na boku

Jednak powyższe sposoby nie zawsze pomagają w zapobieganiu występowania OBS. Terapia wspomagająca oddychanie za pomocą utrzymywania dodatniego ciśnienia powietrza w drogach oddechowych (ang. Positive Airway Pressure, PAP) to skuteczna metoda leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (OBS), która zapewnia podawanie delikatnego strumienia powietrza poprzez nos i usta przy użyciu maski zapobiegającej zapadaniu się dróg oddechowych. Pozwala to na swobodne oddychanie podczas snu.

Terapia PAP jest bezpieczna i nieinwazyjna. Jeśli stosuje się ją zgodnie z zaleceniami, może spowodować ustąpienie objawów OBS.

Co może się zdarzyć, jeśli obturacyjny bezdech senny nie będzie leczony?

Istnieje wiele potencjalnych zagrożeń związanych z występowaniem OBS. Badania kliniczne wykazały, że istnieje relacja pomiędzy występowaniem OBS i takich schorzeń przewlekłych, jak nadciśnienie, choroby serca, atak serca, udar, otyłość, cukrzyca typu II, a także wypadków samochodowych wynikających ze zmęczenia kierowcy oraz wypadków w pracy.

Odpowiednie leczenie OBS może ograniczyć ryzyko rozwoju chorób zagrażających życiu oraz poprawić jakość życia pacjenta.

Nadciśnienie tętnicze:

U pacjentów cierpiących na OBS zagrożenie występowaniem nadciśnienia tętniczego, które jest czynnikiem ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia, może być większe. Leczenie OBS może spowodować obniżenie ciśnienia krwi oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego.

Migotanie przedsionków:

Obturacyjny bezdech senny może sprzyjać rozwojowi nieprawidłowości rytmu serca, takich jak np. migotanie przedsionków. Co więcej, u osób, u których występuje migotanie przedsionków przy nieleczonym OBS, ryzyko nawrotu migotania przedsionków po skutecznym leczeniu tego schorzenia jest większe niż u pacjentów, którzy nie cierpią na OBS lub poddali się skutecznej terapii.

Choroby układu krążenia:

Nieleczony OBS obciąża serce, co może prowadzić do rozwoju poważnych chorób układu krążenia, takich jak niewydolność czy nawet zawał serca. Leczenie OBS może zmniejszyć ryzyko wystąpienia schorzeń tego rodzaju i pomóc pacjentom w odpowiednim dbaniu o zdrowie serca i tętnic.

Choroby układu naczyniowo-mózgowego:

Badania wykazały, że OBS jest istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia udaru, a jego obecność utrudnia rekonwalescencję po przebytym udarze.

Cukrzyca typu II:

Osoby cierpiące na bezdech senny są w większym stopniu zagrożone rozwinięciem odporności na insulinę, co może prowadzić do cukrzycy typu II. Badania kliniczne wykazały, że u chorych na cukrzycę typu II to zaburzenie snu występuje niezwykle często.