window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-79953711-1');

Badania przesiewowe i diagnostyka

Badania przesiewowe i diagnostyka

W celu określenia prawdopodobieństwa, czy cierpisz na OBS, oraz stwierdzenia, czy konieczne jest wykonanie dalszych badań diagnostycznych można skorzystać z aparatów do badań przesiewowych. Diagnostykę może ułatwić całonocne badanie snu (badanie poligraficzne/polisomnograficzne), przeprowadzane w zaciszu domowym albo w najbliższym ośrodku badania zaburzeń snu. Badanie to jest bezpieczne i bezbolesne, a polega na monitorowaniu snu, parametrów oddychania oraz czynności serca.

Badania przesiewowe

Domowy aparat RUSleeping RTS umożliwiający przeprowadzenie obiektywnego badania przesiewowego prowadzi stały zapis liczby zwężeń dróg oddechowych lub ich zapadania się podczas snu. Dzięki uzyskanym w ten sposób informacjom specjalista ds. terapii zaburzeń snu będzie w stanie szybko określić, czy pacjent kwalifikuje się do wykonania dalszych badań.

 

Badanie poligraficzne

Nowy, przenośny aparat Alice PDx do diagnozowania zaburzeń oddechu podczas snu prowadzi całonocny zapis parametrów oddychania, tętna i poziomu tlenu we krwi. Badanie to można wykonać w placówce szpitalnej lub w domu.

Badanie polisomnograficzne

Polisomnografia przy użyciu aparatu Alice5 umożliwia kompleksową diagnostykę zaburzeń snu, w czasie której rejestrowana jest również aktywność mózgu. Badanie to można wykonać w szpitalu.

 

 

 Czytaj więcej o: bezdech senny leczenie