Podstawowe informacje

Terapia

Terapia
Podjęcie niektórych prostych działań może pomóc w złagodzeniu objawów OBS, np.:

• Zmniejszenie wagi ciała
•  Unikanie spożywania alkoholu w godzinach wieczornych
•  Spanie na boku

Jednak powyższe sposoby nie zawsze pomagają w zapobieganiu występowaniu OBS.

Jakie są skutki nieleczonego bezdechu?

Jakie są skutki nieleczonego bezdechu?

Dostępnych jest wiele możliwości. Podjęcie niektórych prostych działań może pomóc w złagodzeniu objawów OBS, np.:

    • Zmniejszenie wagi ciała
    • Unikanie spożywania alkoholu w godzinach wieczornych
    • Spanie na boku

Jednak powyższe sposoby nie zawsze pomagają w zapobieganiu występowania OBS. Terapia wspomagająca oddychanie za pomocą utrzymywania dodatniego ciśnienia powietrza w drogach oddechowych (ang. Positive Airway Pressure, PAP) to skuteczna metoda leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (OBS), która zapewnia podawanie delikatnego strumienia powietrza poprzez nos i usta przy użyciu maski zapobiegającej zapadaniu się dróg oddechowych. Pozwala to na swobodne oddychanie podczas snu.

Terapia PAP jest bezpieczna i nieinwazyjna. Jeśli stosuje się ją zgodnie z zaleceniami, może spowodować ustąpienie objawów OBS.

Typowe objawy Obturacyjnego Bezdechu Sennego

Typowe objawy Obturacyjnego Bezdechu Sennego
Większość chorych nie wie, że cierpi na obturacyjny bezdech senny (OBS). Schorzenie to jest często wykrywane przez osobę, która śpi obok nas – to ona zazwyczaj zauważa objawy tego zaburzenia snu. Niektóre typowe oznaki i objawy występowania OBS:

Co to jest obturacyjny bezdech senny?

Co to jest obturacyjny bezdech senny?
U osób cierpiących na obturacyjny bezdech senny (OBS) podczas snu występuje wielokrotne wstrzymanie oddechu z powodu zapadania się górnych dróg oddechowych. Dzieje się tak z powodu osłabionej aktywności mięśni, rozrostu tkanki wokół dróg oddechowych czy cech anatomicznych, które powodują zwężenie się dróg oddechowych. W rezultacie powietrze nie może dotrzeć do płuc i podnosi się poziom dwutlenku węgla we krwi, co wpływa na występowanie zaburzeń snu.
x