Badania przesiewowe i diagnostyka

W celu określenia prawdopodobieństwa, czy cierpisz na OBS, oraz stwierdzenia, czy konieczne jest wykonanie dalszych badań diagnostycznych można skorzystać z aparatów do badań przesiewowych. Diagnostykę może ułatwić całonocne badanie snu (badanie poligraficzne/polisomnograficzne), przeprowadzane w zaciszu domowym albo w najbliższym ośrodku badania zaburzeń snu. Badanie to jest bezpieczne i bezbolesne, a polega na monitorowaniu snu, parametrów oddychania oraz czynności serca.

Badania przesiewowe i diagnostyka

Badania przesiewowe

Domowy aparat RUSleeping RTS umożliwiający przeprowadzenie obiektywnego badania przesiewowego prowadzi stały zapis liczby zwężeń dróg oddechowych lub ich zapadania się podczas snu. Dzięki uzyskanym w ten sposób informacjom specjalista ds. terapii zaburzeń snu będzie w stanie szybko określić, czy pacjent kwalifikuje się do wykonania dalszych badań.

 

Badanie poligraficzne

Nowy, przenośny aparat Alice PDx do diagnozowania zaburzeń oddechu podczas snu prowadzi całonocny zapis parametrów oddychania, tętna i poziomu tlenu we krwi. Badanie to można wykonać w placówce szpitalnej lub w domu.

Badanie polisomnograficzne

Polisomnografia przy użyciu aparatu Alice5 umożliwia kompleksową diagnostykę zaburzeń snu, w czasie której rejestrowana jest również aktywność mózgu. Badanie to można wykonać w szpitalu.

 

 

 Czytaj więcej o: bezdech senny leczenie